Om förlaget

Maths Heumans Förlag AB startade sin verksamhet hösten 2016 för att ge ut Ett fotbollslags historia. En jubileumsbok för att uppmärksamma att Landskrona BoIS 2015 fyllde 100 år.

Under slutet av den period Maths Heuman var ledamot i Landskrona BoIS styrelse aktualiserades frågan om en jubileumsbok men finansieringen löstes inte då. När det några år senare stod klart att Åke Jönsson – som redan skrivit två jubileumsböcker om BoIS, dels Ett fotbollslags historia Del I för att fira BoIS 60 år, dels Ett fotbollslags historia Del II för att fira BoIS 75 år – kunde tänka sig att även skriva en hundraårsbok väcktes tanken hos Maths Heuman att finansiera den.


Förlagsägare Maths Heuman 2016.

Första gången Åke Jönsson och Maths Heuman träffades för att diskutera bokprojektet var vårdagjämningen 2014, på Vete-Katten i Stockholm över en kanna kaffe och var sin fastlagsbulle. Innan kaffet blivit ljummet och fastlagsbullarna var halvätna hade Maths Heuman bestämt sig för att bilda ett förlag för att ge ut boken som skulle fira Landskrona BoIS 100 år.

Ingen annan än Åke Jönsson skulle kunna skriva en bok som på ett fullödigt sätt speglade BoIS alla hundra år och ett samarbete med honom framstod som både stimulerande och givande. Inte bara på grund av den gemensamma uppskattningen av goda fastlagsbullar utan också eftersom båda, som Åke Jönsson uttrycker det i sitt förord till jubileumsboken,

”… bär på ett djupt ärrat BoIS-hjärta.”

Samarbetet kom att överträffa Maths Heumans förväntningar och detsamma gäller resultatet av samarbetet: jubileumsboken Ett fotbollslags historia!

Maths Heumans Förlag AB
Säte Stockholm
Organisationsnummer 556801-0333
Momsregistreringsnummer SE556801033301
Innehar F-skattebevis
Bankgiro 818-0952